Per allunyar-se de la connotació social de la paraula “raça”, la ciència va haver de modificar la seva forma de referir-se a les poblacions humanes, i acceptar l’existència d’una sola espècie: l’Homo sapiens. Aquest canvi va ser necessari també perquè no és cert que un individu pertanyi a una àrea precisa. La globalització ha canviat la distribució dels caràcters fenotípics (els que veiem representats en una persona).

En un estudi de 1972 realitzat pel professor de Harvard Richard Lewontin es van analitzar unes proteïnes que conté la sang de diferents poblacions. Els resultats no van mostrar diferències significatives des del punt de vista molecular per separar races humanes.

Estudis posteriors van contribuir a verificar que la seqüència de bases (les unitats que formen la informació genètica) en l’ADN humà és idèntica al 99,9% , el que va derrocar per complet la possibilitat de trobar un paràmetre fiable per definir les races.

Digues si la següent afirmació és Vertadera o Falsa.

Davant la quantitat de caràcters fenotípics diferents existents entre les diferents poblacions d’éssers humans en el món podem afirmar l’existència de races humanes.

 

Resposta: Falsa.

Font de la imatge: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53277956

En els següents enllaços trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://www.bbc.com/mundo/noticias-53277956