Al cromosoma 11, hi ha un polimorfisme genètic (rs6265) que presenta dos possibles al·lels: T (20%) o C (80%). L’ al·lel T està associat amb un empaquetament anormal del precursor de BDNF i per tant amb una disminució de la producció de BDNF madur en les cèl·lules. És per això que l’al·lel T s’ha associat a individus amb menor susceptibilitat a trastorns neurològics degeneratius com el Parkinson, Huntington i Lupus. L’al·lel T també està associat a la introversió i a conferir protecció contra la depressió després d’haver estat sotmès a repetides derrotes. A nivell mundial el percentatge d’homozigots TT és del 6.9%, però hi ha una població on no s’han trobat homozigots TT (0%). Quina població diries que és?

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus menys propensos a caure en depressió i amb menys tendència a patir trastorns neurològics degeneratius. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 6.9%, però existeix una població on no es troba (0%). Quina?

a) Població africana.

b) Població europea.

c) Població de l’Est d’Àsia.

 

Resposta: a) Població africana.

Font de la imatge: https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/depresion.html

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs6265/

  • Krishnan V, Han MH, Graham DL, Berton O, Renthal W, Russo SJ, Laplant Q, Graham A, Lutter M, Lagace DC, Ghose S, Reister R, Tannous P, Green TA, Neve RL, Chakravarty S, Kumar A, Eisch AJ, Self DW, Lee FS, Tamminga CA, Cooper DC, Gershenfeld HK, Nestler EJ. Molecular adaptations underlying susceptibility and resistance to social defeat in brain reward regions. Cell. 2007 Oct 19;131(2):391-404. doi: 10.1016/j.cell.2007.09.018. PMID: 17956738.