La relació entre gens i caràcters no és una relació lineal, i moltes vegades no és singular. No hi ha un gen que reguli un caràcter, sinó molts gens vinculats a un caràcter. De fet, l’estudi gen-caràcter és un dels grans reptes actuals que va molt més enllà de la genètica. En el desenvolupament d’un organisme, i al llarg de tota la seva vida, els gens no funcionen com a màquines alienes al que passa al seu voltant. Com i quan s’expressen ve afectat per tot el ambients, donant lloc a diferents fenotips. Els afecta l’ambient químic de la cèl·lula, l’ambient intern del cos, i també l’ambient extern al cos que els acull. Hem de parlar aleshores de plasticitat fenotípica, que ve determinada per la genètica i l’ambient.

Digues si la següent afirmació és Vertadera o Falsa.

Tenir unes variants genètiques concretes determina com ets i com seràs.

 

Resposta: Fals.

Font de la imatge: https://andaresdelaciencia.com/2018/10/08/hay-evolucion-mas-alla-de-los-genes/

En els següents enllaços trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:

 https://andaresdelaciencia.com/2018/10/08/hay-evolucion-mas-alla-de-los-genes/