S’estima que estem formats per entre 30.000.000.000.000 i 40.000.000.000.000 cèl·lules humanes, de les quals existeixen al voltant de 200 tipus diferents, cadascun d’ells exercint una funció diferent. Una neurona i una cèl·lula de l’epidermis són morfològicament i funcionalment completament diferents, i no obstant això, totes elles posseeixen el mateix ADN. El que les fa diferents no és el material genètic sinó el que s’expressa. En l’evolució, tan important pot ser el material genètic com l’expressió del mateix. 

Escull la resposta correcta.

  • Què és el que fa diferents a dues cèl·lules del nostre cos, com una neurona i una cèl·lula de la pell?

 

a) L’ ADN que contenen. El material genètic que conté cada tipus de cèl·lula del nostre cos és diferent, no totes tenen els mateixos gens.

b) Els gens que expressen. El que fa diferents a dues cèl·lules del nostre cos no és el material genètic que contenen, sinó els gens que s’expressen.

 

 

Resposta: b.

Font de la imatge: https://andaresdelaciencia.com/2018/10/08/hay-evolucion-mas-alla-de-los-genes/

En els següents enllaços trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:

 https://andaresdelaciencia.com/2018/10/08/hay-evolucion-mas-alla-de-los-genes/