En els esquimals el greix que recobreix els arcs zigomàtics i les òrbites constitueix una màscara protectora contra el fred.

La cara plana també està present a les poblacions natives de Sibèria. No obstant això, la cara és la zona anatòmica menys exposada a la congelació (per elevada irrigació) i la protecció teòrica de caràcters com el plec epicant (plec parpebral), el nas curt i pòmuls plànols és dubtosa.

Una població presenta una cara amb unes característiques de màscara protectora contra el fred gràcies al greix que recobreix els arcs zigomàtics i les òrbites dels ulls. De quina població creus que es tracta?

a) Població japonesa.

b) Població irlandesa.

c) Esquimals o inuits.

 

Resposta: c) Esquimals o inuits.

Font de la imatge: http://www.viajandoaverbichos.com/2018/01/esquimales-un-ejemplo-de-armonia-con-la.html

En el següent enllaç hi ha més informació sobre la pregunta
– https://human-evolution.blog/human-biology/8-diversidad-humana-y-adaptacion/