Al cromosoma X, dins del gen MAOA, hi ha un polimorfisme genètic (rs909525) que presenta dos possibles al·lels: C (43%) o T (57%). L’al·lel C causa una menor activitat del gen MAOA i està associat amb un comportament més agressiu davant d’una situació d’alta provocació, en comparació amb els individus portadors de l’al·lel T. A nivell mundial la freqüència de l’al·lel minoritari (C) en homozigosi (CC) és del 21.3%, però hi ha una població on la freqüència del genotip CC és significativament inferior, del 7.9%. Quina població diries que és?

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus que presenten un comportament més agressiu davant d’una situació d’alta provocació. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 21.3%, però existeix una població on aquesta és només del 7.9%. Quina?

a) Població de l’Est d’Àsia.

b) Població africana.

c) Població europea.

 

Resposta: b) Població africana.

El gen MAOMA codifica per als enzims monoamino oxidases (MAO), els quals participen en la descomposició dels neurotransmissors, com la serotonina i la dopamina, i per tant són capaços d’influir en els sentiments, l’estat d’ànim i el comportament de les persones. Si aquest gen es veu mutat o modificat, es podria afectar al comportament d’una persona fent-la més propensa a l’agressió. La menor activitat del gen MAOA i per tant la conseqüent deficiència de la proteïna MAOA s’ha correlacionat amb uns nivells més alts d’agressió en els individus de sexe masculí estudiats.

Font de la imatge: https://depositphotos.com/stock-photos/aggressiveness.html

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs909525/
– https://www.snpedia.com/index.php/Rs909525

  • Pinsonneault JK, Papp AC, Sadée W. Allelic mRNA expression of X-linked monoamine oxidase a (MAOA) in human brain: dissection of epigenetic and genetic factors. Hum Mol Genet. 2006 Sep 1;15(17):2636-49. doi: 10.1093/hmg/ddl192. Epub 2006 Aug 7. PMID: 16893905.