Escull la resposta correcta.

Quan analitzem la variabilitat genètica humana a nivell mundial…

 

a) Observem grups humans clarament separats i diferenciables per la seva genètica.

b) Observem un continu de grups humans en els quals la diversitat genètica dins de cadascun és enorme, compartint dos individus de dos grups diferents tant material genètic com dos individus d’un mateix grup.

 

Resposta: b).

Font de la imatge: https://genotipia.com/genetica_medica_news/variacion-genetica-humana/

En els següents enllaços trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:

– https://andaresdelaciencia.com/2018/10/02/como-la-ciencia-y-la-genetica-han-moldeado-el-debate-sobre-las-razas/