L’ olor corporal està influenciada per les molècules del complex d’histocompatibilitat (MHC), les quals són determinades genèticament. El gen ABCC11 determina l’olor corporal axil·lar i el tipus de cèrum. La pèrdua funcional del gen és causada per un polimorfisme d’un sol nucleòtid (rs17822931 SNP 538G>A), que en homozigosi (AA) provoca la pèrdua d’olor corporal. Aquest polimorfisme també s’associa amb una mida molt reduïda o bé atròfica de les glàndules sudorípares apocrines i amb una disminució de la concentració de proteïnes en la suor axil·lar. La hipotètica reducció de l’olor corporal es pot deure a l’adaptació a climes més freds. Mentre la majoria de la població mundial té el gen funcional que codifica per cèrum humit i olor corporal normal, hi ha una població on aquest al·lel ABCC11 no funcional és predominant, i conseqüentment un 80-95% dels individus tenen el cèrum de tipus sec i una reducció de l’olor corporal. Quina població diries que és?

L’olor coporal i el tipus de cera de les orelles (seca o humida) estan determinats pel gen ABCCII. Dins aquest gen, un polimorfisme amb el genotip AA provoca la pèrdua d’olor corporal i un tipus de cera seca. Aquesta característica s’ha associat a l’adaptació a climes més freds i és present en el 80-95% dels individus d’una població. Quina?

a) Població d’asiàtics orientals.

b) Població mexicana.

c) Població del nord d’Europa.

 

Resposta: a) Població d’asiàtics orientals.

Font de la imatge: https://cuidateplus.marca.com/belleza-y-piel/cuidados-cuerpo/2020/07/07/bebidas-medicamentos-aumentan-sudor-173806.html

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Body_odor#Genetics