La reacció d’envermelliment per alcohol (AFR) és una afecció en la qual una persona desenvolupa enrogiments o taques associades amb eritema a la cara, el coll, les espatlles i, en alguns casos, en tot el cos després de consumir begudes alcohòliques. La reacció és el resultat d’una acumulació d’acetaldehid, un subproducte metabòlic del metabolisme catabòlic de l’alcohol, i és causada per una deficiència de l’enzim aldehid deshidrogenasa 2 (ALDH2). Aquesta síndrome s’ha associat amb taxes d’alcoholisme inferiors a la mitjana, possiblement a causa de la seva associació amb efectes adversos després de beure alcohol. No obstant això, també s’ha associat amb un major risc de càncer d’esòfag en els que beuen. Hi ha una població on aquesta sufocació és comuna afectant fins a un 50% dels individus. En quina zona situaries la presència de la variant que causa aquest efecte?

Després de consumir begudes alcohòliques, alguns individus pateixen una reacció adversa d’enrogiment per alcohol (AFR) a causa de la seva composició genètica. S’ha vist que els individus que ho pateixen presenten taxes d’alcoholisme inferiors a la mitjana, però també un major risc al càncer d’esòfag en els que beuen. Hi ha una regió de 3 països en què aquesta sufocació afecta al 50% dels individus. Quina?

a) Xina, Japó i Corea.

c) Índia, Bangladesh i Myanmar.

b) Portugal, Espanya i França.

 

Resposta: a) Xina, Japó i Corea.

La sufocació és un fet comú en els asiàtics orientals, i aproximadament del 30 al 50% dels xinesos, japonesos i coreans mostren respostes fisiològiques característiques al consum d’alcohol, que inclouen enrogiment facial, nàusees, mals de cap i freqüència cardíaca ràpida.

Font de la imatge: https://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_flush_reaction

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre la pregunta:
– https://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_flush_reaction

  • Lee, C. H., Lee, J. M., Wu, D. C., Goan, Y. G., Chou, S. H., Wu, I. C., Kao, E. L., Chan, T. F., Huang, M. C., Chen, P. S., Lee, C. Y., Huang, C. T., Huang, H. L., Hu, C. Y., Hung, Y. H., & Wu, M. T. (2008). Carcinogenetic impact of ADH1B and ALDH2 genes on squamous cell carcinoma risk of the esophagus with regard to the consumption of alcohol, tobacco and betel quidInt J Cancer, 122(6), 1347-1356. https://doi.org/10.1002/ijc.23264

  • Lee, H., Kim, S. S., You, K. S., Park, W., Yang, J. H., Kim, M., & Hayman, L. L. (2014). Asian flushing: genetic and sociocultural factors of alcoholism among East asiansGastroenterol Nurs, 37(5), 327-336. https://doi.org/10.1097/SGA.0000000000000062