Al cromosoma 16, dins del gen MC1R, existeix un polimorfisme que causa el cabell pèl-roig. Es tracta d’un al·lel recessiu que produeix una versió alterada de la proteïna MC1R (receptor de melanocortina-1), fet que altera el mecanisme normal de la producció de pigment fosc d’eumelanina. El pigment vermellós de feomelanina, però, es manté en alts nivells i per això els individus amb aquesta mutació presenten el cabell vermell, un color de pell clar, color d’ulls clar, pigues, i una elevada sensibilitat a la llum ultraviolada que provoca un major risc al càncer de pell. Per altra banda, aquestes persones tenen la capacitat de produir una concentració suficient de vitamina D en condicions de poca llum.

Tenint en compte que els individus pèl-rojos només representen un 1-2% de la població mundial, on situaries la presència d’aquesta variant genètica?

Les persones pèl-roges presenten una variant genètica que fa que produeixin molt poc o gens de pigment fosc (eumelanina) i molt pigment vermell (feomelanina). Per aquest motiu presenten el cabell vermell, la pell clara, pigues i una alta sensibilitat a la llum, que els fa més susceptibles al càncer de pell. A més, aquestes persones necessiten molt poca quantitat de llum solar per produir quantitats suficients de vitamina D. Tenint en compte que els individus pèl-rojos només representen un 1-2% de la població mundial, on situaries la presència d’aquesta variant genètica?

a) Població nord-americana.

b) Poblacions d’Europa del nord i nord-oest.

c) Població sud-africana.

 

Resposta: b) Poblacions d’Europa del nord i nord-oest.

Font de la imatge: https://www.buzzfeed.com/erinlarosa/reasons-why-being-a-redhead-is-awesome?sub=2406548_1883614

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Red_hair