Els estudis duts a terme al Japó des del 1947 sobre les víctimes d’Hiroshima i Nagasaki, han mostrat que les persones afectades per la radiació presenten taxes de càncer incrementades respecte a altres poblacions no afectades. Les persones que estaven més pròximes a l’explosió van patir més malalties que les altres, en aquestes els casos de càncer van ser un 44% més alts dels valors normals; a les poblacions menys afectades, els casos de càncer van ser un 10% per sobre de les poblacions no exposades. Els joves i les dones van ser els més susceptibles. Tot i així, els estudis duts a terme sobre 77.000 fills dels supervivents, no han trobat grans evidències d’una major taxa de mutacions. Però es sospita que aquests efectes sortiran a la llum amb les noves tècniques de seqüenciació que permetran estudiar el genoma amb més detall. Això no ha impedit que s’estimi que en els propers 70 anys la taxa de càncer a la regió augmenti en un 2%.

A causa de bombardejos atòmics hi ha una població que va ser exposada a alts nivells de radiació, la qual va danyar el seu DNA tot causant mutacions. Aquestes persones afectades presenten taxes de càncer incrementades. De quina població es tracta?

a) Població de Mailuu-Suu (Kirguistan)

b) Població d’Hiroshima i Nagasaki (Japó).

c) Població de Sellafield (Regne Unit)

 

Resposta: b) Població d’Hiroshima i Nagasaki (Japó).

Font de la imatge: https://andaresdelaciencia.com/2018/09/17/hiroshima-godzilla-y-el-terror-a-las-mutaciones/

En els següents enllaços trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
– https://andaresdelaciencia.com/2018/09/17/hiroshima-godzilla-y-el-terror-a-las-mutaciones/