El nombre de gens NO està relacionat amb la mida o la importància que concedim a una espècie. Per exemple, trobem més de 19.000 gens per al nemàtode C. elegans, i 20.000 gens per a l’Homo sapiens.

Les investigacions dutes a terme fins ara suggereixen que la complexitat del genoma humà no radica ja en el nombre de gens, sinó en com part d’aquests gens es fan servir per construir diferents productes en un procés que és anomenat splicing alternatiu (alternative splicing).

Digues si la següent afirmació és Vertadera o Falsa.

El nombre de gens està relacionat amb la mida o la importància que concedim a una espècie.

 

Resposta: Falsa.

Font de la imatge: https://www.sibeliusnaturalproducts.com/the-history-of-c-elegans/

En els següents enllaços trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:

 https://www.hominides.com/html/dossiers/race.php

https://es.wikipedia.org/wiki/Genoma#Complejidad_del_genoma