28

Una població sempre es troba en el lloc on es va diferenciar. (Falsa)

27

La distribució geogràfica de les adaptacions a la temperatura sempre respon al patró ecològic esperat. (Falsa)

25

Els grups antics africans eren més diferents entre si del que ho som les persones modernes dels diferents continents.

24

Quan analitzem la variabilitat genètica humana a nivell mundial…

23

Els humans moderns es van creuar amb neandertals, denisovans i amb una tercera espècie d’homínids recentment identificada que encara no ha estat batejada amb cap nom.

22

Quina població creus que conté un percentatge més alt de DNA neandertal?

21

Els resultats genètics indiquen que els humans moderns portem seqüències d’altres espècies d’homínids: neandertals i denisovans.

20

Pel que fa als gens, quina de les opcions és la correcta?

19

L’ADN és la única cosa important que determina l’aspecte i funcionalitat d’un organisme. (Falsa)