12

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a la sensibilitat per percebre el gust amarg. S’ha vist que els individus portadors d’aquesta variant consumeixen menys hortalisses amargues ja que les perceben més desagradables al tast. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 50%, però hi ha dues poblacions on aquesta és només del 33%. Quines?

10

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a l’anorexia nerviosa i a la bulímia nerviosa. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 26%, però hi ha dues poblacions on aquesta arriba al 36%. Quines?

19

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb un augment de l’ansietat i de la memòria emocional en els individus que en són portadors. Aquesta variant només s’ha trobat en dos continents. En quins?