Al cromosoma 11, dins del gen BDNF, hi ha un polimorfisme genètic (rs12273363) que presenta dos possibles al·lels C (10%) i T (90%). L’al·lel minoritari C s’ha vist associat amb un augment de l’activitat en la regió del cervell de l’amígdala, que podria augmentar l’ansietat i la memòria emocional en els individus portadors. A nivell mundial, la freqüència d’homozigots CC és pràcticament inexistent, exceptuant en dos continents, on arriba al 4%. Quins diries que són?

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb un augment de l’ansietat i de la memòria emocional en els individus que en són portadors. Aquesta variant només s’ha trobat en dos continents. En quins?

a) Àfrica i Àsia.

b) Europa i Amèrica.

c) Àsia i Oceania.

 

Resposta: b) Europa i Amèrica.

Font de la imatge: https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/ansiedad.html

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs12273363/
– https://www.snpedia.com/index.php/Rs12273363

  • Hing, B., Davidson, S., Lear, M., Breen, G., Quinn, J., McGuffin, P., & MacKenzie, A. (2012). A Polymorphism Associated with Depressive Disorders Differentially Regulates Brain Derived Neurotrophic Factor Promoter IV Activity. Biological Psychiatry, 71(7), 618–626. doi:10.1016/j.biopsych.2011.11.030