Al cromosoma 1, dins del gen FAAH, hi ha un polimorfisme genètic (rs324420) que presenta dos possibles al·lels: A (26%) o C (74%). L’al·lel A és el menys comú i s’ha trobat associat a l’anorexia nerviosa i a la bulímia nerviosa. A nivell mundial, la freqüència d’aquesta variant és del 26%, però hi ha dues poblacions a nivell continental on aquesta freqüència és del 36% aproximadament. Quines dues poblacions diries que presenten més individus portadors de la variant associada a aquests trastorns alimentaris?

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a l’anorexia nerviosa i a la bulímia nerviosa. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència del 26%, però hi ha dues poblacions on aquesta arriba al 36%. Quines?

a) Població europea i americana.

b) Població americana i africana.

c) Població africana i asiàtica.

 

Resposta: b) Població americana i africana.

Font de la imatge: https://www.leonoticias.com/vivir/salud/adolescente-anorexia-bulimia-20200309142137-ntrc.html

En els següents enllaços trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
 https://selfdecode.com/snp/rs324420/
– https://www.snpedia.com/index.php/Rs324420
– https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19659925/

  • Monteleone P, Bifulco M, Di Filippo C, Gazzerro P, Canestrelli B, Monteleone F, Proto MC, Di Genio M, Grimaldi C, Maj M. Association of CNR1 and FAAH endocannabinoid gene polymorphisms with anorexia nervosa and bulimia nervosa: evidence for synergistic effects. Genes Brain Behav. 2009 Oct;8(7):728-32. doi: 10.1111/j.1601-183X.2009.00518.x. Epub 2009 Jun 26. PMID: 19659925.