En l’aclimatació al fred dels Aborígens Australians no hi ha increment en la producció de calor corporal quan baixa la temperatura, sinó que la conductacia tèrmica disminueix aïllant a l’individu: aclimatació mitjançant aïllament per hipotèrmia. Els Aborígens Australians tenen una doble aclimatació al fred i a la calor. Morfològicament, la pigmentació és fosca i tenen un índex cròmic baix per l’aclimatació a la calor, però no tremolen com adaptació al fred. L’aclimatació metabòlica al fred és incompatible amb l’aclimatació a la calor. L’augment de la taxa metabòlica seria desavantatjós en ambients càlids. En regions càlides la capa de greix subcutani és prima, mentre que en climes freds és més gruixuda de mitjana. 

Una població aborígena presentava una doble aclimatació tan al fred com a la calor. La seva adaptació al fred implicava un aïllament per hipotèrmia (conductància tèrmica) i no tremolar per escalfar-se ni augmentar la seva taxa metabòlica ja que seria desadvantatjós en climes càlids. De quins aborígens creus que es tracta?

a) Aborígens de Taiwan.

b) Aborígens canaris.

c) Aborígens australians.

 

Resposta: c) Aborígens australians.

https://dingoos.com/aborigenes-australianos/

En els següents enllaços trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:
– https://human-evolution.blog/human-biology/8-diversidad-humana-y-adaptacion/