Una petita proporció d’humans mostra una resistència innata parcial o aparentment completa al VIH (Virus de la immunodeficiència humana), el virus que causa la SIDA (Síndrome d’immunodeficiència adquirida). El mecanisme principal d’aquesta protecció és una mutació (deleció) del gen CCR5, que codifica per una proteïna que actua com a coreceptor del VIH. És a dir, al no tenir el gen CCR5 actiu, una de les proteïnes encarregades de rebre el virus que infectarà la cèl·lula no funciona, i per tant els individus no s’infecten.

S’estima que la proporció de persones amb alguna forma de resistència al VIH és inferior al 10%. En quina població situaries la presència d’aquesta mutació?

Alguns individus són parcial o totalment resistents al VIH perquè tenen una mutació que afecta a la proteïna encarregada de rebre el virus, de manera que no el deixen entrar a les cèl·lules. On situaries la presència d’aquesta mutació existent en menys d’un 10% d’individus a nivell mundial?

a) Població europea.

b) Població africana.

c) Població d’Oceania.

 

Resposta: a) Població europea.

Font de la imatge: https://www.thewellproject.org/hiv-information/understanding-cd4-cells-and-cd4-cell-tests

En el següent enllaç trobaràs més informació sobre aquesta pregunta:

 https://es.qaz.wiki/wiki/Innate_resistance_to_HIV