22

Quina població creus que conté un percentatge més alt de DNA neandertal?

15

Alguns dels gens implicats en la resistència a alguns virus els tenim gràcies als encreuaments del passat amb els neandertals.

21

Els resultats genètics indiquen que els humans moderns portem seqüències d’altres espècies d’homínids: neandertals i denisovans.

20

Pel que fa als gens, quina de les opcions és la correcta?

19

L’ADN és la única cosa important que determina l’aspecte i funcionalitat d’un organisme. (Falsa)

18

En l’evolució dels organismes, els elements reguladors de l’ADN són tan importants com els mateixos gens.

17

Possiblement tots organismes, en major o menor mesura, responen d’una manera plàstica a les condicions ambientals.

16

El nostre material genètic conté seqüències codificants (gens) i seqüències no codificants (sense gens). Quina és la funció de la proporció de DNA sense gens?

15

Entre un 95% i un 98% del nostre ADN correspon a material genètic sense gens.

14

Què és el que fa diferents a dues cèl·lules del nostre cos, com una neurona i una cèl·lula de la pell?