10

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus menys propensos a caure en depressió i amb menys tendència a patir trastorns neurològics degeneratius. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 6.9%, però existeix una població on no es troba (0%). Quina?

15

El color d’ulls blau s’ha vist associat a una variant genètica recessiva que està present en homozigosi en un 21.7% de la població mundial. Hi ha una població però, on només un 1.1% dels individus presenten aquest genotip. On és tan inusual trobar individus amb els ulls blaus?

7

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada a la resistència a la lepra i a una major resposta del sistema immunitari davant de la malaltia de Lyme. A nivell mundial, aquesta variant té una freqüència en homozigosi d’un 11.5%, però hi ha dos continents on aquesta freqüència no arriba a l’1%. Quins?

5

Davant de l’exposició al Sol, alguns individus es bronzegen, mentre que d’altres desenvolupen pigues i cremades epitelials. Hi ha un continent on quasi un 70% dels individus presenta una composició genètica que s’ha vist associada a aquesta protecció dèrmica mitjançant el bronzeig. Quin?

2

Alguns individus presenten un plec de la parpella que els cobreix la cantonada interna de l’ull. Aquest tret proporciona un major aïllament de l’ull i representa una adaptació al fred i també una protecció contra la ceguesa davant l’alta radiació UV en deserts. En quines poblacions situaries l’aparició d’aquest tret?

1

La malària és una malaltia causada per la picada d’un mosquit que duu el paràsit Plasmodium. Aquests mosquits viuen en zones càlides, on la incidència de la malaltia és molt alta. En aquestes zones, existeixen unes variants genètiques que protegeixen als individus d’aquesta malaltia. En quines poblacions hi situaries la presència?