21

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb una major tolerància al dolor en els individus que en són portadors. A nivell mundial, aquesta variant es troba en una freqüència del 23%, però hi ha una població on tan sols és del 13,2%. De quina població creus que es tracta?

20

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb una major tolerància al dolor en els individus que en són portadors. A nivell mundial, aquesta variant es troba en una freqüència del 23%, però hi ha una població on arriba al 36,05%. De quina població creus que es tracta?

19

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb un augment de l’ansietat i de la memòria emocional en els individus que en són portadors. Aquesta variant només s’ha trobat en dos continents. En quins?

18

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus que presenten un comportament més agressiu davant d’una situació d’alta provocació. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 21.3%, però existeix una població on aquesta és només del 7.9%. Quina?

17

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus que presenten un comportament més agressiu davant d’una situació d’alta provocació. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 21.3%, però existeix una població on arriba al 47.2%. Quina?

16

Existeix una variant genètica que s’ha vist associada amb individus que presenten uns nivells més elevats d’ira i de comportament relacionat amb l’agressió, i també amb posicions de popularitat i lideratge dins de grups socials. La freqüència d’aquesta variant a nivell mundial és del 36.5%, però existeix una població on només és del 18.3%. Quina?

15

El color d’ulls blau s’ha vist associat a una variant genètica recessiva que està present en homozigosi en un 21.7% de la població mundial. Hi ha una població però, on només un 1.1% dels individus presenten aquest genotip. On és tan inusual trobar individus amb els ulls blaus?

14

El color d’ulls blau s’ha vist associat a una variant genètica recessiva que està present en homozigosi en un 21.7% de la població mundial. Hi ha una població però, on un 61.4% dels individus presenten aquest genotip. On hi ha tants individus amb els ulls blaus?

13

El cabell pelroig està associat a una variant genètica que a nivell mundial té una freqüència del 2%. Hi ha 3 poblacions però, on la freqüència dels individus portadors d’aquesta variant és significativament molt més alta. On trobem tants pelrojos?

12

El cabell llis està associat a una variant genètica que a nivell mundial té una freqüència del 46%. Hi ha una població però, on el 73.6% dels individus són portadors d’aquesta variant. En quina?